Η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΟΥΠΑ διαθέτει πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών .

  Μελέτες :

 • Εξοικονόμησης ενέργειας
 • Θέρμανσης
 • Κεντρικού κλιματισμού
 • Εξαερισμού αερισμού
 • Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
 • Εγκαταστάσεων υγραερίου
 • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Φωτισμού
 • Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Υδραυλικών έργων και Εγκαταστάσεων
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.
Ληλαντίων 103, Χαλκίδα, ΤΚ 34100, Τ. 22210-74500, F. 22210-74511, Κ. 6972714696, 6977283292, info@thermoilektriki.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ