Ο αφυγραντήρας αποτελεί μία ακόμα συσκευή που έχει προστεθεί στη ζωή μας, με κύριο στόχο να προσφέρει ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, απαλλαγμένο από τη δυσάρεστη υγρασία. Η μεγάλη αύξηση του κόστους θέρμανσης μιας κατοικίας τα τελευταία χρόνια, ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να στραφούν στους αφυγραντήρες για να μειώσουν τα έξοδα θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που δημιουργεί ένας αφυγραντήρας στο χώρο μας χάρη στην εξάλειψη της ανεπιθύμητης υγρασίας, που μας επιτρέπει να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του χώρου κατά 2-3°C και κατ’ επέκταση να ελαχιστοποιήσουμε τα έξοδα θέρμανσης, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες στο χώρο μας.

Αίσθηση Θερμοκρασίας

Το ανθρώπινο σώμα αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ως έναν συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες η υψηλή υγρασία αυξάνει την αίσθηση του έντονου και διαπεραστικού κρύου.

Για παράδειγμα η ατμόσφαιρα ενός χώρου με θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 80% είναι πολύ πιο δυσάρεστη από αυτήν ενός χώρου με 20°C και 50% σχετική υγρασία. Γι’ αυτό το λόγο, με την βοήθεια του αφυγραντήρα και τη ρύθμιση της υγρασίας σε χαμηλότερα επίπεδα, εξασφαλίζετε άνετες και ευχάριστες συνθήκες ατμόσφαιρας, αφού πλέον η ιδανική θερμοκρασία στον χώρο έχει επιτευχθεί.

ΣΗΝΤΗΡΗΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός του αφυγραντήρα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότερη λειτουργία του και την μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Ο αφυγραντήρας στη συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων, τοποθετείται στο δάπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απορροφά όλη τη σκόνη που βρίσκεται πάνω σε αυτό και να φράζει το φίλτρο του. Εάν το φίλτρο δεν καθαρίζεται τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση της απόδοσης του αφυγραντήρα, αλλά και την αύξηση της κατανάλωση του. Μην αμελείτε τον τακτικό καθαρισμός του, ώστε να αποτρέπετε τυχόν καταπονήσεις στα επιμέρους εξαρτήματα της συσκευής, όπως τον συμπιεστή και τον ανεμιστήρα και να αποτρέψετε πιθανές φθορές.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι:

  • Οι διαστάσεις του χώρου μας.
  • Τα επίπεδα υγρασίας στην περιοχή που είναι ο χώρος μας.
  • Η θερμομόνωση και η υγρομόνωση του χώρου μας.
  • Η θερμοκρασία που επικρατεί στους χώρους που θέλουμε να αφυγράνουμε.
  • Η συχνότητα χρήσης του χώρου, καθώς και η συχνότητα που πραγματοποιείται ο αερισμός του.