Η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΟΥΠΑ διαθέτει πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, όπως μελέτες :

  • Εξοικονόμησης ενέργειας
  • Θέρμανσης
  • Κεντρικού κλιματισμού
  • Εξαερισμού αερισμού
  • Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
  • Εγκαταστάσεων υγραερίου
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Φωτισμού
  • Φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Υδραυλικών έργων και Εγκαταστάσεων