Ο κατάλληλος συνδυασμός λέβητα- καυστήρα καθώς και η ρύθμιση από εξειδικευμένο τεχνίτη οδηγούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού απόδοσης καύσης. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται καύσιμο και χρήματα καθώς και διασφαλίζεται η μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος.
Ο καυστήρας είναι η συσκευή η οποία, προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα, επιτυγχάνει την ανάμειξη του καύσιμου υλικού, (στερεού ,υγρού ή αερίου) με τον αέρα έτσι ώστε να πραγματοποιείται αλλά και να συντηρείται η καύση.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

  • Πετρελαίου
  • Αερίου
  • Υγραερίου
  • Στερεών καυσήμων