Νέα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την απάντηση της τεχνολογίας στις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών για περιορισμό του κόστους θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε αυτές του περιβάλλοντος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του.

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανές που αντλούν θερμότητα από το περιβάλλον, συνήθως τον ατμοσφαιρικό αέρα, και την μεταφέρουν στον εσωτερικό χώρο του του κτιρίου. Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν ένα πολύ μικρό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο και αποδίδουν στο πολλαπλάσιο σε θερμική, σε σχέση πάντα με αυτό που καταναλώνουν.

Στην πράξη πρόκειται για συστήματα υψηλής απόδοσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη ψύξη όσο και για τη θέρμανση κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων.

Πως λειτουργούν / Είδη

Τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν την ικανότητα να <<αφαιρούν>> θερμότητα από το περιβάλλον και να την προδίδουν στον εσωτερικό χώρο κατά την διάρκεια του χειμώνα, ενώ εκτελούν την αντίστροφη διαδικασία κατά το καλοκαίρι, ώστε να ψύχουν τον κλιματιζόμενο χώρο. Αν και μοιράζονται την ίδια αρχή λειτουργίας, έχει επικρατήσει ωστόσο να διακρίνονται ανάλογα με το πώς ανταλλάσσουν θερμότητα με το περιβάλλον. Ένας απλοποιημένος διαχωρισμός μπορεί να γίνει ως εξής:

1) Αντλίες Θερμότητας αέρος/αέρος: Είναι τα γνωστά μας κλιματιστικά. Ανταλλάσσουν θερμότητα με τον ατμοσφαιρικό αέρα.

2) Αντλίες Θερμότητας αέρος/νερού: Έχουν την ίδια λειτουργία με τα κλιματιστικά, αντί όμως να θερμαίνουν αέρα, θερμαίνουν νερό, το οποίο στη συνέχεια και αποδίδεται στον υπάρχον σύστημα θέρμανσης (καλοριφέρ, ενδοδαπέδια, fancoil) του σπιτιού μας. Το καλοκαίρι αντίστροφα, ψύχουν το νερό αποβαλόντας θερμότητα στο περιβάλλον προσφέροντας έτσι δροσισμό.

3) Αντλίες θερμότητας εδάφους/νερού: Λέγονται και γεωθερμικές αντλίες γιατί η ανταλλαγή θερμότητας δεν γίνεται με τον αέρα αλλά με το έδαφος.(γεωθερμία).

Επίσης υπάρχει και ένας τέταρτος διαχωρισμός, ο οποίος πραγματοποιείται με βάση τη θερμοκρασία νερού που αναπτύσσεται στο δοχείο αποθήκευσης. Έτσι οι αντλίες θερμότητας είναι δυνατό να διακριθούν σε υψηλών θερμοκρασιών (έως και 80 οC) και χαμηλών θερμοκρασιών μέχρι 50 oC).